تامین کننده بخشی از نیازهای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی با تولید ملاتهای خشک آماده تخصصی تحت لیسانس Lahti فنلاند

تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷اخبار و رویدادها
تامین کننده بخشی از نیازهای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی با تولید ملاتهای خشک آماده تخصصی تحت لیسانس Lahti فنلاند