گروت تعمیری(RG800) پرین

گروت تعمیری پرین
گروت تعمیری پرین، یک ملات پایه سیمانی یک جزئی می باشد که قبل از استفاده تنها نیاز به مخلوط کردن با آب دارد. این گروت برای ترمیم سطوح بتنی، دیوار، تیر و ستون با ضخامت حداکثر 30 میلیمتر به کار می رود. گروت تعمیری پرین از چسبندگی بالایی به سطوح بتنی و آرماتورهای فلزی برخوردار می باشد.
برای رفع عیوب ظاهری بتن همانند کرمو یا شن نما شدن بتن (HoneyCombing) گروت تعمیری بتن پرین استفاده می گردد.
کرمو یا شن نما شدن بتن، عواقبی را به دنبال دارد که عبارتند از:
۱:‌ کاهش شدید مقاومت فشاری، کششی و خمشی و برشی بتن به حدی که ممکن است نتوان مقاومت بتن این بخش را اندازه گیری کرد و حتی گاه امکان تهیه مغزه نیز در این قسمت ها وجود ندارد.
۲: کاهش شدید مدول ارتجاعی بتن که عملاً در طراحی سازه از اهمیت برخوردار می باشد.
۳: کاهش شدید پیوستگی بین بتن و میلگرد که به کاهش شدید ظرفیت باربری قطعه می انجامد و عملاً انتقال نیروها بدرستی صورت نمی گیرد و روابط شناخته شده در طراحی سازه های بتن آرمه از اعتبار ساقط می شود.
۴: افزایش شدید نفوذپذیری بتن در منطقه کرمو یا شن نما شده و نشت شدید آب به درون بتن و از بین رفتن آب بندی در سازه های نگهدارنده مایعات.
۵: عدم امکان اندازه گیری جذب آب کوتاه مدت و بلند مدت بدلیل حفرات بزرگ.
۶ : نفوذ مواد زیان آور به درون بتن و آسیب رسانی به بتن (حمله سولفاتها و مواد اسیدی و …).
۷: عدم دوام بتن در محیط های دارای چرخه های یخ بندان و آبشدگی.
۸: شروع زود هنگام خوردگی میلگردها در اثر نفوذ سریع یون کلرید یا کربناته شدن بتن یا خمیر سیمان ناچیز ‌مجاور میلگردها و از بین رفتن لایه انفعالی (درصورت تشکیل شدن آن).
۹: عدم تشکیل لایه انفعالی در میلگرد واقع در بخش شن نما شده و شروع خوردگی از ابتدای بتن ریزی یا ادامه دادن خوردگی میلگردهای زنگ زده.
۱۰: افزایش آهنگ (شدت) خوردگی میلگردها در اثر کاهش شدید مقاومت الکتریکی بتن اطراف آن در منطقه پوشش میلگردها.
۱۱: ایجاد منظره بد و نمای نامطلوب در سطح بتن.
12.کاهش مقاومت بتن مسلح در برابر حریق.
برای ترمیم بتن کرمو دو راه حل پیشنهاد می گرد ابتدا اینکه سطح را آماده سازی کرده و با استفاده از گروت تعمیراتی پرین آنرا پوشش دهید. بعد از خشک شدن سطح کار صیقل داده و صاف کنید.
روش دوم قسمت کرمو را کاملا برداشته و به صورت موضعی قالب بندی و گروت ریزی با گروت صنعتی پایه سیمانی پرین انجام گیرد.

مشخصات فنی گروت تعمیری 
سیمان پرتلند تیپ 2
افزودنی ها افزودنیهای خاص جهت بهبود در چسبندگی، کارایی، ماندگاری و حفظ آب
ماسه ماسه تمیز، خشک، دانه بندی و کلاسه بندی شده. بزرگترین سایز ۱/۲میلیمتر
رنگ خاکستری رنگ بتن
سایز بسته‌بندی کیسه استاندارد ۲۵کیلوگرمی
مصرف آب مطابق مندرجات پشت پاکت
ماندگاری ملات (عمرکارایی) یک تا دو ساعت
میزان مصرف  
ضخامت اجرا 3 سانتی متر در هر لایه 
دوام مقاوم در برابر رطوبت و شرایط جوی
چگالی ملات تازه 1800 کیلوگرم بر متر مکعب
چگالی ملات سخت شده 1500 کیلوگرم بر متر مکعب
مقاومت چسبندگی کششی بیشتر از یک مگاپاسکال
مقاومت فشاری ۲۸روزه 35 مگاپاسکال (350 کیلوگرم بر سانتی متر مربع)