وال پست آماده پرین

 

وال پست آماده پرین بتن وال پست آماده پرین بتن وال پست آماده پرین بتن

وال_پست (Wall Post) چیست؟

کلافی است که در طولهای مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار بکار می رود.

وال پست به معنای نگهدارنده دیوار و به 2 صورت وال پست قائم و وال پست افقی می باشد . این وال پست ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد .

وال پست قائم در زمانی که دهانه شما بزرگ باشد از روی تیر طبقه پایین به زیر تیر طبقه بالا در دهانه جوش میشود .

طبق صفحه 103 ویرایش 4 آیین نامه 2800 ، حداکثر طول مجاز دیوار غیر سازه ای یا تیغه ای بین دو پشت بند عبارتست از 40 برابر ضخامت دیوار یا تیغه و یا 6 متر هر کدام کمتر باشد و حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور 3.5 متر می باشد . در شرایط فوق نیازی به اجرای وال پست قائم یا افقی نیست ولی در صورت اضافه شدن دهنه ها یا ارتفاع نیاز به استفاده از وال پست می باشد.

لبه قائم تیغه ها نباید آزاد باشد . این لبه ها باید به یک تیغه دیگر یا یک دیوار عمود بر آن ، یا یکی از اجزای سازه یا ستونکی که به همین منظور از فولاد ، بتن آرمه یا چوب تعبیه می شود، با اتصال کافی داشته باشد. اگر طول تیغه پشت بند کمتر از 1.5 متر باشد ، از لبه آن می تواند آزاد باشد.

حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوار غیر سازه ای نباید از 1/30 کمتر باشد.

وال پست میتواند فلزی یا بتن آرمه باشد.وال پست های فلزی معمولا بصورت پروفیل نبشی ، ناودانی و یا قوطی می باشد .

دو سر این اجزای قائم باید به گونه ای مناسب در کف و سقف مهار گردند

وظیفه وال پست ها انتقال نیروهای حاصل از #باد و #زلزله از دیوار به فریم می باشد که موجب عدم تخریب دیوار می گردد

▪️وال پست آماده:
جهت مهار دیوارهای داخلی و خارجی مطابق با آیین نامه زلزله با ضخامتهای 10، 15 و 20 سانتیمتر به کار می رود.
دارای نبشی سوراخدار جهت رول بولت به کف و نبشی با سوراخ لوبیایی جهت اتصال به سقف همراه با قابلیت جلوگیری از انتقال بار قائم به آن می باشد.

نحوه اتصال وال پست در تصاویر زیر نشان داده شده است:

وال پست آماده پرین بتن وال پست آماده پرین بتن
وال پست آماده پرین بتن وال پست آماده پرین بتن