اتصالات فلزی پرین

اتصالات فلزی پرین

▪️بست گونیا انعطاف پذیر:
کاربرد:جهت کاهش از اثر میانقابی دیوار و مهار دیوار به سازه.
موارد مصرف: اتصال دیوارهای داخلی و خارجی به ستون، سقف و تیر

 

اتصالات فلزی پرین اتصالات فلزی پرین

▪️بست گالوانیزه سوراخدار:
موارد مصرف: اتصال دیوارهای داخلی به خارجی – اتصال مکانیکی دوغاب پشت سنگ به دیوار