کنج فایبرگلس

یکی از روشهای حفاظت از دیوار و جلوگیری از ضربه یا سایر تنش های محتمل در کنج ها استفاده از کنج فایبرگلاس هست. در تصویر زیر کنج فایبر گلس به همراه مش فایبرگلس بصورت یک تکه نشان داده شده است. که از امروز در سبد کالای پرین موجود است.
ابعاد این کنج طول 2 متر و مش های طرفین 10 سانتیمتر می باشد.