پانل بتن هوادار اتوکلاوشده PAAC

بتن هوادار اتوکلاو شده یک سیستم ساختمانی کامل بوده که باتولید بلوک و پانل این امکان را به مجریان ساختمانی داده تا با انتخاب نوع محصول بر اساس نیاز خود اقدام نمایند.

پانلهای مسلح به لحاظ ضخامتی از تنوع بالایی برخودار بوده و همانند بلوک هایAAC از ضخامت 10 تا 37.5 تولید می گردد.جرم حجمی بتن هوادار بکار رفته 500 کیلوگرم بر مترمکعب بوده و وزن آرماتور با توجه به نوع کاربری و سایز پانل متغیر می باشد.

تصویر زیر یک برش از یک پانل مسلح تولیدی این کارخانه با ضخامت 20 سانتیمتر را با دو لایه مش نشان می دهد. در برش داده شده آرماتورها نشان داده شده است.

این پانلها به دو صورت ساده و یا با کام و زبانه تولید می گردند. نحوه اتصال این پانلها به یکدیگر با استفاده از چسب بلوک پرین می باشد. اتصال پانلها به ستون فلزی یا بتنی با بست های اتصال مطابق تصویر زیر صورت می پذیرد.

اتصال به ستون برای هر پانل صورت می پذیرد.

پانل ها مطابق تصویر زیر دارای هوک داخلی برای نصب آسان می باشد.

جابه جایی و نصب پانل ها به سهولت و به کمک هوک های داخل هر پانل صورت می پذیرد. دقت ابعادی پانل ها در طول 6 متر، سطحی کامل تراز و شاقول را فراهم می آورد.

تولید پانلهای مسلح برای استفاده در دیوارها بصورت سفارشی انجام می گردد.

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.