نعل درگاه بتن هواداراتوکلاوشده (Lintel)

به تیری یکپارچه‌ از جنس های مختلف، که قابلیت باربری و انتقال نیرو به اجزای دیگر را داشته و معمولاً در بالای درگاه و انواع بازشوها نصب یا ساخته می‌ شود ” نعل درگاه ” می ‌گویند. مطابق با بند 7-3 استاندارد 2800 زلزله، ویرایش چهارم، نعل درگاه روی بازشوها باید به صورت یکسره با دهانه ای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه طول جرز بین آنها و 20 سانتیمتر اضافه در هر طرف دیوار منظور شود. انواع نعل درگاه های رایج در ساختمان سازی از جنس های فولادی، بتنی، چوبی و آجری می باشند، که هر کدام دارای محاسن و معایب خاص خود خواهند بود. سهولت اجرا و سرعتِ نصب نعل درگاه از جمله دلایل تمایل پروژه برای استفاده از آنها می باشد.

لینتل های پرین

یکی از چندین محصول تولیدی شرکت پرین بتن نعل درگاه یا Lintel می باشد. این لینتل ها از جنس بتن های سبک اتوکلاوه شده AAC بوده و با میلگرد مسلح شده است. عرض لینتل ها بنا بر سفارش مشتری و معمولاً برابر با ضخامت دیوار، طول لینتل ها با توجه به دهانه بازشوها متغییر و ارتفاع آنها نیز حداقل 15 سانتیمتر می باشد. از جمله مزایای عمده ی لینتل های پرین می توان به عدم نیاز به تقویت محل های نعل درگاه به دلیل همجنس بودن با خود دیوارها، عدم تغییر ضریب انتقال حرارتی در محل نعل درگاه، سهولت اجرا و سبکی اشاره نمود.