ملات آتشپاد پرین

ملات آتشپاد پرین یک ملات پایه سیمانی است که برای محافظت سازه فلزی در برابر آتش طراحی گردیده است. این ملات با چسبندگی فوق العاده بر روی سطوح فلزی مانع افزایش دمای فلز تا دمای بحرانی می گردد که این امر سبب جلوگیری از ریزش و تخریب بیشتر ساختمان می شود. با توجه به مقاومت بالای ملات، هم برای استفاده داخلی و هم برای استفاده بیرونی توصیه می گردد.

فایل MSDS این ملات در پایین صفحه پیوست شده است.