بلوک سقفی پرین

بلوک سقفی پرین

استفاده از بلوک های سقفی پرین

مزایا :

1- مقاوم در برابر آتش و حذف لایه گچ و خاک و رابیتس (بلوک آتشپاد)
2-توپر و حذف صدای کوبه ای
3- عایق حرارت و صوت هوابرد
4- در همه ابعاد ضخامت از 10 تا 25
5-قیمت مناسب
6- بسته بندی بر روی پالت چوبی با شرینک مقاوم در برابر UV
7-با پخ و زاویای سفارشی با توجه به نوع تیرچه

 

ردیف  ابعاد بلوک
(سانتیمتر)
ضخامت ابعاد پالت
(متر)

ظرفیت هر پالت

(m3

ظرفیت هر پالت
(متر مربع)
تعداد بلوک موجود در هر پالت  وزن قیمت یک 
(متر) بلوک
(کیلوگرم)
بلوک
(ریال) 
1 15 × 25 × 60  0.15 1/5×1/0 ×1/2 1/8 12.0 80 7 220,000
2 20×25×60 0.2 1/4×1/0 ×1/2 1/68 8.4 56 10 290,000
3 25×25×60 0.25 1/5×1/0 ×1/2 1/8 7.2 48 12 360,000
میزان آتشپادی:
حداقل 4 ساعت
ضریب هدایت حرارتی:
0/09 w/m.°k
نشیمن بلوک 3 سانت است و ضخامت آن با توجه به تیرچه بتنی یا فلزی قابل تغییر است.

 

بلوک سقفی پرین بلوک سقفی پرین
تیرچه بتنی تیرچه فلزی