آیا بلوک AAC قابلیت باربری دارد؟

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

بلوک AAC بها ۲ این شرکت با جرم حجمی ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب، دارای مقاومت فشاری متوسط بیش از ۲/۵ مگاپاسکال و مقاومت فشاری حداقل بیش از ۲ مگاپاسکال است. طبق استاندارد، این بلوکها برای دیوارهای جداکننده و غیر باربر قابل استفاده است و کلیه لوازم مانند کابینت، روشویی، در، پنجره، دکور و… قابل اتصال به دیوار است. بار نازک کاری از طریق اتصالات به سازه منتقل می شود. در نقاطی که نیاز به مقاومت فشاری بیشتر باشد می توان از بلوک بها ۴ با حداقل مقاومت ۴ مگا پاسکال استفاده نمود.
برای دیوارهای باربر و سقفها باید از پانلهای مسلح استفاده شود که تولید آنها با طول۶، عرض۰/۶ متر و ضخامت۰/۱ تا ۰/۴ متر، در برنامه توسعه کارخانه در نظر گرفته شده است.