آیا بلوک AAC رطوبت را جذب می کند؟

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

بلوک AAC مانند هر نوع مواد و مصالح ساختمانی دیگر، رطوبت را از هوا جذب می کند. نفوذ آب تا عمق ۳/۵ سانتی متری بلوک امکان پذیر است. وجود رطوبت در بلوک ، ممکن است باعث تغییر رنگ شود اما این به معنی تغییر کیفیت نیست. رنگ شاخص کیفیت نمی باشد. افزایش رطوبت هوا باعث افزایش درصد رطوبت بلوک شده و کاهش رطوبت هوا، رطوبت بلوک را کاهش می دهد. بلوک AAC دارای مواد مقاوم در برابر سرما است و بنابراین در شرایط آب و هوایی زمستان آسیب ناپذیر است. در صورت رعایت دستورالعمل اجرا، امکان عبور آب باران از دیوار بدون پوشش هم وجود ندارد.
در نقاطی که در تماس مستقیم با آب هستند مانند سایر مصالح نیاز به اجرای عایق رطوبتی است.