17 اوت سالگرد زمین لرزه مخرب 1999 مرمره ترکیه

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷اخبار و رویدادها
17 اوت سالگرد زمین لرزه مخرب 1999 مرمره ترکیه

چکیده
بیشتر قسمت های ترکیه به دلایل زمین ساختی در معرض زمین لرزه است . ترکیه بارها زمین لرزه های ویرانگر را تجربه کرده است . یکی از این زلزله ها در تاریخ 17 اوت 1999 در نزدیک شهر ” ازمیت ” رخ داد . شدت زلزله از یک سو و ضعف ساختمان سازی و نادیده گرفتن قوانین و استانداردهای ساخت و ساز از سوی دیگر ، تلفات و خسارت های سنگینی را به بار آورد . این سانحه هنگامی رخ داد که ترکیه در پی کسب بعضی موفقیت های اقتصادی ، سودای گذر از جرگه کشورهای در حال توسعه به سوی کشورهای پیشرفته را داشت ، که ناگاه تلفات و خسارت های سنگین مالی و جانی این زمین لرزه همه ی معادله ها را دگرگون کرد . 
واژگان کلیدی : زمین لرزه 1999 ترکیه ، ازمیت ، مرمره ، ضعف ساخت و ساز ، مدیریت بحران ، گرو های امدادگر داوطلب محلی ، MAG

مقدمه  
در ساعت سه و یک دقیقه (به وقت محلی ) ، روز سه شنبه 17 اوت 1999 برابر با 26 مرداد 1378 ، زمین لرزه ویرانگری در نزدیکی شهر ازمیت رخ داد . بزرگی زمین لرزه در حدود 1/7 تا 4/7 درجه در مقیاس ریشتر بود . زمین لرزه حدود 50-40 ثانیه به طول انجامید . با مطالعه زمین لرزه های قرن بیستم ترکیه می توان گفت که این زلزله ، ویرانگرترین آنها بود ( وطنی اسکویی 1379 ص مقدمه ) . تلفات زلزله بر اساس آمار مرکز بحران مستقر در نخست وزیری ترکیه تا ساعت هشت صبح روز جمعه 3/9/1999 ( برابر با 12 شهریور 1378) 14695 نفر و تعداد زخمی ها 34-24 نفر اعلام شد ، اما شاهدان عینی تعداد تلفات را حدود 000/30 نفر بیان می کردند (پیشین ص 27) .

ضعف ساختمان سازی دلیل اصلی تلفات و خسارت ها 

زلزله اخیر ، خصوصیات مشترکی با زمین لرزه ای که در 10 جولای 1894 م همین منطقه را لرزانده بود ، داشت . در آن زلزله نیز هزاران نفر کشته و منطقه وسیعی از غرب استانبول تا « آداپازاری » به شدت آسیب دیدند . اما عاملی که باعث شد ت زلزله فعلی از نظر تلفات و خسارت ها از زلزله های قبلی فاجعه آمیزتر باشد ، این نکته است ، منطقه ای که به خاطر خاک حاصلخیز رسوبی ، برای کشاورزی مناسب و برای ساخت و ساز سست بود ، با ساخت و سازهای نامرغوب ، به شهری پرجمعیت تبدیل شد . پس از وقوع زلزله ، کارشناسان خارجی که به منطقه آمده بودند ، با مشاهده خرابی ها تصور کردند ، ترکیه فاقد قوانین ، ضوابط و استانداردهای ساختمانی است . اما بعد قوانین موجود را در حد قوانین سایر شهرهای بزرگ جهان ، همچون کالیفرنیا آمریکا یافتند . با کمی دقت مشخص شد ، عامل اصلی ، ضعف و بی دقتی در اجراست . موضوعاتی مثل کیفیت بتن مصرفی ، مقطع میلگردهی به کار رفته در بنا ، چگونگی قرار دادن ستون ها ی تقویت کننده و … می تواند باعث شود که هنگام زلزله ، یک ساختمان فقط بلرزد و ساختمان دیگر با خاک یکسان شود . بیشتر کشته شدگان افرادی بودند که در آپارتمان های به شدت آسیب پذیر ، هنگام زلزله در خواب بودند . 
پیمانکاران سودجو ، مجتمع های آپارتمانی نامرغوب و ضعیفی را با استفاده از مصالح نامرغوب و روش های غلط احداث کرده بودند که هنگام زلزله یکی پس از دیگری فرو ریخت ، اما در همان منطقه ساختمان های مرغوبی هم دیده می شد که حتی بدون یک ترک در برابر زلزله مقاومت کردند

لطفا جزییات بیشتر را در مقاله ” عملکرد مناسب ساختمانهای ساخته شده با مصالح AAC در زلزله 17 اوت 1999 مرمره ترکیه ” را که به کوشش دانشکده مهندسی عمران دانشگاه فنی استانبول تهیه شده است را در وبسایت پرین دنبال کنید.

زمین لرزه مخرب 1999 مرمره ترکیه

عکسهایی از زلزله ترکیه ایزمیت(کوجائلی)