کسب عنوان کار آفرین برتر سال96 توسط عضو انجمن AAC

تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷اخبار و رویدادها
کسب عنوان کار آفرین برتر سال96 توسط عضو انجمن  AAC

شرکت پرین بتن از طرف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیشابور به عنوان کارآفرین برتر سال 96 انتخاب شد.