پل حرارتی در دیوار چیست، اهمیت و پیشنهاد رفع آن

تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹مقالات
پل حرارتی در دیوار چیست، اهمیت و پیشنهاد رفع آن

تعریف :
زمانی که دیوار یا جداره به خوبی عایق کاری نشده باشد بین محیط داخلی و خارجی اتصال حرارتی ( تقریبا چیزی همانند اتصال کوتاه در برق) برقرار می شود که به این اتصال حرارتی، پل حرارتی گفته می شود. پل حرارتی باعث نشت و نفوذ حرارت از محیط گرمتر به محیط سردتر می شود. البته به این معنا نیست که در فضای خانه ی شما فقط گرما از دست می رود ، بلکه گرما و حرارت داخل خانه، هنگامی که با سطوح سرد برخورد می کند، دچار کاهش دما شده و با ایجاد میعان مشکاتی نظیر بوی نم و پوسیدگی و … را بوجود می آورد. در واقع پل حرارتی به یک رخنه در سطح گفته می شود که نسبت به سطوح اطراف خود دارای ضریب انتقال حرارت بیشتری است. به عنوان مثال ملات سیمانی استفاده شده در بین بلوک های سیمانی و سفالی بدلیل داشنسیته بالاتر ، ضریب هداست حرارتی بیشتری داشته تیر آهن به دلیل داشتن ضریب انتقال حرارت بیشتر نسبت به آجر و گچ دارد و یک نوع پل حرارتی به حساب می آید که باعث افزایش میزان اتلاف حرارتی در ساختمان می شود.

رفع پل حرارتی با بلوک پرین