پرین بتن واحد تولیدی نمونه استاندارد در سال 1402

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۲اخبار و رویدادها

شرکت پرین بتن آمود با کسب امتیاز لازم، به عنوان واحد تولیدی نمونه ی استاندارد در سال 1402 معرفی گردید.