هشدار

تاریخ: ۳ مرداد ۱۳۹۸اخبار و رویدادهامنبع: واحد مالی و اداری پرین بتن
هشدار

قابل توجه مشتریان گرامی و عاملین فروش محترم

          اخیرا مشاهده گردیده به نام همکاران شرکت پرین بتن با مشتریان یا عاملین فروش تماس گرفته اند و درخواست شده به عابر بانک مراجعه نمایند تا به کارت آنان وجه واریز نمایند و امثال آن ، ضمن هشدار به مشتریان گرامی و عاملین فروش محترم به اطلاع میرساند که از طرف این شرکت به هیچ عنوان درخواستی مبنی بر واریز وجه به حساب غیر از شرکت پرین وجود ندارد و روشهای غیر معمول پرداختها مورد تایید نمی باشد . 

         ضمن یادآوری مجدد ، اعلام میدارد روش پرداخت صورتحسابها هیچگونه تغییری نسبت به گذشته ندارد و کلیه پرداختها باید توسط مشتریان محترم فقط به حسابهای معرفی شده به نام شرکت پرین آمود واریز گردد.