نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان کردستان

تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷اخبار و رویدادها
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان کردستان

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان کردستان با حضور هیئت تجاری از اقلیم کردستان عراق در سنندج برگزار می گردد. 

این نمایشگاه از تاریخ 13 لغایت 16 شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان کردستان برگزار می گردد. ساعات بازدید 16 الی 21 می باشد.

بسیار خوشحالیم که پذیرای شما عزیزان در غرفه پرین بتن باشیم.

پرین بتن مجصول فردا   مسئولیت امروز