نعل درگاه (Lintel)-محصول جدید پرین

تاریخ: ۶ آذر ۱۳۹۷اخبار و رویدادها
نعل درگاه (Lintel)-محصول جدید پرین

به تیری یکپارچه‌ از جنس های مختلف، که قابلیت باربری و انتقال نیرو به اجزای دیگر را داشته و معمولاً در بالای درگاه و انواع بازشوها نصب یا ساخته می‌ شود ” نعل درگاه ” می ‌گویند. مطابق با بند 7-3 استاندارد 2800 زلزله، ویرایش چهارم، نعل درگاه روی بازشوها باید به صورت یکسره با دهانه ای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه طول جرز بین آنها و 20 سانتیمتر اضافه در هر طرف دیوار منظور شود. انواع نعل درگاه های رایج در ساختمان سازی از جنس های فولادی، بتنی، چوبی و آجری می باشند، که هر کدام دارای محاسن و معایب خاص خود خواهند بود. سهولت اجرا و سرعتِ نصب نعل درگاه از جمله دلایل تمایل پروژه برای استفاده از آنها می باشد.

                     

برای اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.parinbeton.com/product/%D9%86%D8%B9%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B4%D8%AF%D9%87-lintel/ مراجعه نمایید.