نخستین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی

تاریخ: ۷ مهر ۱۳۹۸اخبار و رویدادها
نخستین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی

امروز و فردا در مرکز تحقیقات در نخستین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی در خدمت شما هستیم.
پرین تنها تولید کننده دیوار #مقاوم_در_برابر_آتش