قابلیت دیوارهای ساخته شده با بتن هوادار اتوکلاوشده درامارات

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹مقالات
قابلیت دیوارهای ساخته شده با بتن هوادار اتوکلاوشده درامارات

قابلیت دیوارهای ساخته شده با بتن هوادار اتوکلاوشده در بخش مسکونی کشور امارات متحده عربی
دپارتمان مهندسی معماری، دانشگاه امارات

چکیده
با الزامی شدن کدهای مقرارت مصرف انرژی، عایق های حرارتی به عنوان ابزاری برای افزایش بهره وری انرژی مصرفی معرفی شدند. اخیرا، بتن هواداراتوکلاوشده (AAC) بعنوان یک محصول سازگار با محیط زیست که می تواند ویژگی های عایق حرارتی را بدون استفاده از لایه های عایق اضافی برآورده کند، در امارات شناخته شده است. این پژوهش، تأثیر ویژگی های بتن هواداراتوکلاوشده را بررسی و خصوصیات فنی و اقتصادی آن را با چند نوع مصالح دیگر مقایسه می کند. این مطالعه نشان می دهد که دانسیته بتن هوادار اتوکلاوشده، با ابعاد و ضخامت مساوی، تقریبا ¼ بلوک های سیمانی است، ولی علاوه بر اینکه سبک تر از بلوک سیمانی است، یازده برابر مقاومت حرارتی بیشتری دارد. با این وزن و مقاومت حرارتی، بتن هوادار اتوکلاوشده می تواند الزامات عایق حرارتی کشور امارات را بدون افزودن لایه های عایق اضافه برآورده نماید. آنالیزهای اقتصادی نشان می دهد که ضریب بهره وری انرژی به سرمایه گذاری برای دیوارهای ساخته شده از بلوک AAC بزرگتر از 3 می باشد، که به معنای برگشت سرمایه گذاری صورت گرفته پس از 9 سال است. این مطالعه نشان می دهد که استفاده از بتن هوادار اتوکلاوشده مصرف انرژی را برای بخش مسکونی به میزان 7% کاهش می دهد. هر متر مربع دیوار ساخته شده از AAC می تواند در طول عمر خود میزان تولید و انتشار گاز CO2 را به میزان 350 کیلوگرم کاهش دهد.

مرجع

Viability of autoclaved aertated concrete walls for the residential sector in the united Arab Emirate,H. Radhi, Energy and Building