عملکرد بلوک های AAC در زلزله مرمره ترکیه

تاریخ: ۹ مرداد ۱۳۹۶مقالات
عملکرد بلوک های AAC در زلزله مرمره ترکیه

بطور معمول، در ساختمان های ساخته شده با مصالح بنایی، نیروهای عمودی ناشی از بار مرده و زنده و همچنین نیروهای جانبی زلزله، توسط دیوارها تحمل میشود. در ساختمانهای احداث شده با مصالح بنایی، علاوه بر دیوارهای سازه ای، از تیغه های داخلی جدا کننده به منظورهای متفاوت استفاده می شود.

از آنجاییکه سهم مقاومت این تیغه ها نسبت به دیوارهای باربر( سازه ای) هر طبقه بسیار اندک میباشد، از این ظرفیت صرف نظر گردیده است. دیوارهای باربرساخته شده از مصالح بنایی، در برای تنش های کششی بسیار حساس هستند. البته این ضعف را میتوان با استفاده از میلگردهای فولادی در داخل دیوار بهبود بخشید.