عملکرد بلوک های AAC در زلزله کوبه ژاپن

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸مقالات
عملکرد بلوک های AAC در زلزله کوبه ژاپن

زلزله کوبه که در ژانویه سال 1995 اتفاق افتاد،  بزرگترین تلفات جانی ناشی از زلزله را بعد از زلزله سال 1923 توکیو را رقم زد. بزرگی زلزله کوبه 7.2 درجه در مقیاس ریشتر بود که خسارات فراوان بشرح جدول زیر را سبب گردید. خسارات سنگینی در این زلزله به شبکه حمل و نقل وارد گردید. گاز و آب حدود 800000 خانه قطع شد و علاوه بر آن برق و سیستم های مخابراتی نیز از دسترس خارج شد.

آمار تلفات انسانی و خرابی های ناشی از زلزله

نوع حادثه تعداد
کشته شدگان    5348 
مفقود شدگان  2
مجروهین  34568
ساختمانهای آسیب دیده   106763
آتش سوزی    531
جاده های آسیب دیده    1257

منبع خبر شرکت مواد ساختمانی آساهی ژاپن

هزینه خسارات وارد شده در زلزله برابر با 140 تا 190  میلیارد دلار تخمین زده شد. پس از وقوع زلزله، آتش سوزی های فراوانی بر اثر خسارات وارده به شبکه های گاز و برق رخ داده بود. این یک اتقاق معمول پس از زلزله بدلیل ترکیدگی لوله های گاز و نشت سیستمهای برقی می باشد. خسارات وارد شده به شبکه آبرسانی و مسدود شدن جاده ها باعث جلوگیری از امداد رسانی و استفاده از آب برای خاموش کردن آتش سوزی ها باعث ادامه آتش سوزی برای مدت طولانی میگردد.

سازه های بتن هوادار اتوکلاو شده

بتن هواداراتوکلاوشده در سال 1964 به ژاپن معرفی گردید، بنابر این در سال 1995 ده ها هزار ساختمان مسکونی، تجاری در سرتاسر کشور با این محصول ساخته شده بود. در شهر کوبه و حومه که تحت تاثیر زلزله قرار گرفته بود، 5578 واحد ساخته شده با بتن هوادار اتوکلاو شده وجود داشت. خلاصه ذیل آماری از خسارات وارده به ساختمانهای ساخته شده از بتن هواداراتوکلاوشده بعد از وقوع زلزله می باشد.

تعداد کل ساختمانهای ساخته شده با بتن هوادار اتوکلاو شده                                    5578

ساختمانهای کامل و یا خسارت دیده جزئی                                               0

ساختمانهای حادثه دیده از تخریب ساختمانهای مجاور و سقوط به بالای آنها                   386

خسارات جزیی (بدلیل آتش و یا ترکهای جزئی اکثرا قبل از مقرارت  ساختمان سال 1981)           43

منبع شرکت مواد ساختمانی آساهی

مقاومت در برابر آتش

بسیاری از ساختمانها با سازه های چوبی با طراحی عالی وجود داشت که در برابر زلزله مقاومت کردند، اما با وقوع آتش بعد از زلزله، به طور کامل سوختند. بدلیل اینکه بتن هوادار اتوکلاوشده آتش نمی گیرد ، بسیاری از ساختمانها در کوبه باعث جلوگیری از انتشار آتش سوزی به ساختمانهای دیگر شدند. آتش سوزی رخ داده داخل این ساختمانها برای ساعت ها ادامه داشته و تجهیزات داخل خانه بطور کامل سوخته بودند  اما ، دیوارهای بتن هوادار اتوکلاوشده از انتشار آتش به ساختمانهای مجاور جلوگیری کرده بود. نمونه های دیگری وجود داشت که ساختمان مجاور کاملا سوخته و از بین رفته بود ولی ساختمان ساخته شده با بتن هوادار اتوکلاوشده بدلیل جولگیری از سرایت آتش به ساحتمان با خسارات جزیی پابرجا باقی مانده بود. خسارات جزئی نیز در ساختمانهای ساخته شده با بتن هوادار اتوکلاوشده وجود داشت، ولی عموما در ساختمانهای ساخته شده قبل از مقرارت ساختمان سال 1981 بودند. در سال 1981 ژاپن به مقررا ت ساختمان تبصره های جدیدی برای مقابله با زلزله  افزوده بود. این تغییرات تاثیر شگرفی در کاهش خسارات به ساختمان هنگام وقوع زلزله در ژاپن گردید.