عایق رطوبتی پرین ، مقاوم دربرابرسایش

تاریخ: ۶ آذر ۱۴۰۱مقالات

مقاومت در برابر سایش

را  می توان به توانایی یا مقاومت یک سطح در برابر ساییدگی در اثر مالش یا اصطکاک تعریف کرد. این ویژگی برای کف ها، جاده ها یا روسازی ها بسیار مهم ارزیابی می شود.

مقاومت در برابر سایش در محصولات پایه سیمانی به عوامل متعددی به شرح زیر بستگی دارد :

 نوع و کیفیت مواد اولیه،

 پرداخت سطح،

 سختی و جنس سنگدانه ها،

طرح اختلاط،

 تراکم نهایی

عمل آوری

 

عایق رطوبتی پایه سیمانی پرین، ترکیبی از بایندر هیدرولیکی (سیمان) و بایندر آلی(پلیمر) بوده که خواص نهایی آن اثر سینرژیک این دو بایندر است که به هیچ کدام به تنهایی شباهتی ندارد. عایق رطوبتی پرین محصولی سخت ودر عین حال کاملا انعطاف پذیراست.

 عایق رطوبتی پرین بعد از ترکیب با آب به صورت خمیر روانی در می آید که با تی لاستیکی ، قلم مو یا اسپری قابل اجرا می باشد. بهتر است بعد از اجرا سطح از تابش شدید نور خورشید یا وزش باد شدید محافظت گردد.

در آزمایش پیوست این مقاله مقاومت سایشی این محصول با لعاب کاشی و پلاستر سیمانی مقایسه شده است.مقاومت به سایش این محصول با لعاب کاشی برابر است.

عایق رطوبتی پرین