سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان گیلان

تاریخ: ۴ آبان ۱۳۹۶اخبار و رویدادها
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان گیلان

پرین بتن آمود در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان گیلان پذیرای مهندسان، مشاوران، پیمانکاران، دانشجویان و علاقه مندان صنعت ساختمان می باشد. دهم تا سیزدهم آبان منتظر شما بزرگواران هستیم.

منتظر شما هستیم: کیلومتر ۴ جاده تهران رشت- محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گیلان‌- غرفه شماره ۶  پرین بتن آمود