سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان کردستان

تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۶اخبار و رویدادها
سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان کردستان

شرکت پرین بتن آمود در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان کردستان که از 14 لغایت 17 شهریور ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان کردستان برگزار می گردد پذیرای علاقه مندان می باشد. نمایندگان پرین بتن با آغوشی باز پذیرای نظرات، انتقادات و پیشنهادات مهندسین، مشاوران، پیمانکاران، دانشجویان، متخصصان و دوستداران صنعت ساختمانی می باشند.