یکم خرداد روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف

تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶اخبار و رویدادها
یکم خرداد روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف
بهره وری و بهینه سازی مصرف؛ کلید رشد و توسعه ملی است.
پرین بتن با تولید سبک ترین و عایق ترین بلوک ساختمانی پیشرو در بهینه سازی ساختمان است.
یکم خرداد روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف را ارج می نهیم.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله ای که در این زمینه تدوین گردیده است مراجعه نمایید.