دومین کارگاه آموزش تخصصی نظارت و اجرای وال پست (وادار)

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹اخبار و رویدادها
دومین کارگاه آموزش تخصصی نظارت و اجرای وال پست (وادار)

🔶 کارگاه دوم آموزش تخصصی نظارت و اجرای وال پست ها (وادار)، اجرای نماهای ساختمانی، دیوارها و اجزای غیرسازه ای بر اساس پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله و نشریه ۷۱۴ نما، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تاریخ 15 و 16 اسفند 1399 برای مهندسین ناظر معماری و عمران، در محل نمایشگاه دائمی اجرای صحیح دیوارچینی واقع در سازمان فنی و حرفه ای مشهد و با حمایت شرکت پرین بتن آمود برگزار گردید. 

نمایشگاه دائمی اجرای صحیح دیوارچینی

آموزش همزمان تئوری و عملی بر روی دیوارهای نمونه اجرا شده انجام گردید.

نمایشگاه دائمی اجرای صحیح دیوارچینی

دوره آموزشی وال پست
نمایشگاه دائمی اجرای صحیح دیوارچینی

مدرس: مهندس کیانی

مهار لرزه ای دیوار

شاخک انعطاف پذیر مطابق با پیوست 6 آیین نامه 2800

Wallpost

اتصال کشویی وادار (وال پست) به زیر سقف

جزئیات اجرایی به صورت نمایان قابل مشاهده است.

خواندن این مطالب را به شما توصیه می کنیم