حضور پرین بتن در سومین همایش ملی ساختمان پایدار

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۶اخبار و رویدادها
حضور پرین بتن در سومین همایش ملی ساختمان پایدار

پرین بتن در سومین همایش ملی ساختمان پایدار که روزهای 20 و 21 آذرماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود حضور دارد.