تولید بلوک AAC با مقاومت فشاری درخواستی در شرکت پرین بتن آمود

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۸اخبار و رویدادها
تولید بلوک AAC  با مقاومت فشاری درخواستی در شرکت پرین بتن آمود

بلوک های پرین در دو رده مقاومتی بها 2 و بها 4 تولید می گردند.که عمدتا بدلیل غیر باربر بودن دیوارها تقاضا برای بلوک های بها2 ( با رده مقاومیت کمتر) بیشتر می باشد.
بلوک های بها2 دانسیته ای در محدوده 450 تا 500 کیلوگرم بر مترمکعب و مقاومت فشاری در بازه 3 تا 4 مگاپاسکال را دارا می باشند.
بلوکهای ب.ه.ا 4 پرین اما با دانسیته 600 تا 650 کیلوگرم در مترمکعب دارای مقاومت فشاری 6 مگاپاسکال بوده و این امکان را برای مشاورین و کارفرمایان محترم فرآهم می آورد تا برای دیوارهای باربر و یا دیوارهایی که بدلیل محدودیتهای طراحی نیاز به مقاومت فشاری بالاتری دارند مورد استفاده قرار گیرد.