تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه جزء جدایی ناپذیر هر ارگان یا سازمانی است. چرا که هر سازمانی برای ماندن در عرصه ی رقابت باید همگام با تکنولوژی روز دنیا قدم بردارد. باید اقرار نمود که مهمترین رکن هر واحد تحقیقاتی مدیریتی فعال و مستمر می باشد تا با ایجاد انگیزه و ایجاد مسیر هموار برای ادامه ی راه، آغازگر تحولات بزرگ باشد.

واحد تحقیق و توسعه ی شرکت پرین بتن، ترکیبی از فعالیت های تئوری و آزمایشگاهی می باشد که در جهت توسعه ی محصولات گام برمیدارد.
در این قسمت سعی شده است تا نتایج فعالیت های تحقیقاتی-آزمایشگاهی که منجر به بهبود ویژگی محصولات می شود در قالب مقاله ارائه گردد. این فعالیت ها حاصل تلاش و زحمت محققین شرکت، در بخش های مختلف نظیر واحد تولید، کنترل کیفیت و… می باشد که با مدیریتی فعال به بار نشسته است.

وظایف واحد تحقیق و توسعه:

  • بهبود و بهینه سازی فرمول محصولات
  • بهبود ویژگی های محصولات
  • توسعه محصولات جدید
  • ایجاد کاربردهای جدید برای محصولات
  • انجام آزمون های کاربردی روی محصولات در مقیاس واقعی
  • بهبود محصولات در راستای خواسته های مشتریان