تحقیق و توسعه (R&D)

تحقیق و توسعه جزء جدایی ناپذیر هر ارگان یا سازمانی است. چرا که هر سازمانی برای ماندن در عرصه ی رقابت باید همگام با تکنولوژی روز دنیا قدم بردارد. باید اقرار نمود که مهمترین رکن هر واحد تحقیقاتی، مدیریتی فعال و مستمر می باشد تا با ایجاد انگیزه و ایجاد مسیر هموار برای ادامه ی راه، آغازگر تحولات بزرگ باشد.

واحد تحقیق و توسعه ی شرکت پرین بتن، ترکیبی از فعالیت های تئوری و آزمایشگاهی می باشد که در جهت توسعه ی محصولات گام برمیدارد.
در این قسمت سعی شده است تا نتایج فعالیت های تحقیقاتی-آزمایشگاهی که منجر به بهبود ویژگی محصولات می شود در قالب مقاله ارائه گردد. این فعالیت ها حاصل تلاش و زحمت محققین شرکت، در بخش های مختلف نظیر واحد تولید، کنترل کیفیت و… می باشد که با مدیریتی فعال به بار نشسته است.

پرین بتن در اسفند ماه 97 موفق به دریافت پروانه تحقیق و توسعه گردید.

وظایف واحد تحقیق و توسعه:

  • بهبود و بهینه سازی فرمول محصولات
  • بهبود ویژگی های محصولات
  • توسعه محصولات جدید
  • ایجاد کاربردهای جدید برای محصولات
  • انجام آزمون های کاربردی روی محصولات در مقیاس واقعی
  • بهبود محصولات در راستای خواسته های مشتریان

برای مشاهده نتایج تحقیق و توسعه اینجا کلیک نمایید.