تاییدیه و گواهینامه ها

این مجموعه به تولید محصولاتی با کیفیت مناسب و حفظ کیفیت و بهبود مداوم آن متعهد است. در همین راستا پرین بتن آمود موفق به کسب گواهینامه و تاییدیه‌های متعددی شده است که در پایین صفحه لیست شده‌اند.