بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز پالایش و پتروشیمی

تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷اخبار و رویدادها
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز پالایش و پتروشیمی

از سال 68 با پتروشیمی اراک در صنعت نفت و گاز هستیم.
در سالن 35 غرفه 1804 با نشست های تخصصی و معرفی آخرین محصولات تولیدی منتظرتان هستیم.

پرین بتن مقدم شما را در بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گرامی می دارد.
سالن 35 غرفه 1804