برگزاری کلاس آموزش و آشنایی با نحوه کارکرد وال پست ها

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷اخبار و رویدادها
برگزاری کلاس آموزش و آشنایی با نحوه کارکرد وال پست ها

برگزاری کلاس آموزش و آشنایی با نحوه کارکرد وال پست ها که با حمایت شرکت پرین بتن در بزرگ ترین همایش سال ساختمان کشور در مشهد توسط استاد مهندس آقای کیانی برگزار گردید.نو بودن محتوا ، تجربیات مستند شده قوی ، تسلط بالا و انتقال درست مطالب منجر به استقبال بی سابقه مهندسین حاضر گردید که مقرر شد با اختصاص وقت بیشتری به این مبحث ، این دوره در حداقل ٨ ساعت برای مشهد، تهران و کرج تکرار گردد.