بتن هوادار اتوکلاو شده در مسیر جهانی شدن

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷بتن هوادار اتوکلاو شده
بتن هوادار اتوکلاو شده  در مسیر جهانی شدن

پاریس – فرانسه
ساخت انبار به مساحت 200.000 مترمربع با 35000 متر مربع پانل دیواری
بتن هوادار اتوکلاو شده در مسیر جهانی شدن
لینک خبر در ادامه https://www.aac-worldwide.com/newsletter/web-version