بازدید مدیر کل نوسازی و توسعه و تجهیز استان تهران از کارخانه پرین بتن آمود

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۸اخبار و رویدادها
بازدید مدیر کل  نوسازی و توسعه و تجهیز استان تهران از کارخانه پرین بتن آمود

در راستای ایمن سازی مدارس کشور و کاربرد مصالح نوین ساختمانی ، دیروز مورخ 98/10/25 جناب آقای دکتر شهری مدیر کل محترم نوسازی و توسعه و تجهیز استان تهران از کارخانه پرین بتن بازدید کردند.