بازدید مدیر کل محترم اداره استاندارد استان خراسان رضوی

تاریخ: ۷ آبان ۱۴۰۱اخبار و رویدادها

جناب آقای مهندس سجادی، مدیر کل محترم اداره استاندارد دخراسان رضوی، روز یکشنبه اول آبان ماه از کارخانه پرین بتن بازدید نمودند. دراین بازدید که از خطوط تولید و ازمایشگاه صورت گرفت آقای مهندس بیدکی، ریاست محترم اداره استاندارد نیشابور و اقای مهندس مهرآذین، کارشناس ساختمانی اداره استاندارد نیشابور نیز حضور داشتند.

پرین بتن آمود پرین بتن آمود
پرین بتن آمود پرین بتن آمود