بازدید مدیران کل و معاونت های 18 استان سازمان نوسازی مدارس از خط تولید کارخانه پرین بتن

تاریخ: ۱۱ تیر ۱۴۰۱اخبار و رویدادها
بازدید مدیران کل و معاونت های 18 استان سازمان نوسازی مدارس از خط تولید کارخانه پرین بتن

 روز پنج شنبه 1401/4/9 مدیران کل و معاونت های 18 استان سازمان نوسازی مدارس از خط تولید کارخانه پرین بتن بازدید نمودند. در این بازدید نحوه تولید بلوک و پانل های AAC و سیستمهای ساختمانی پرین معرفی شد.
با پرین ایمن بسازیم.

پانل مسلح پرین بتن پانل مسلح پرین بتن