بازدید ریاست محترم مرکز تحقیقات وزرات راه و مسکن و شهر سازی

تاریخ: ۶ آذر ۱۴۰۰اخبار و رویدادها

جناب آقای دکتر شکرچی زاده، ریاست محترم مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی به همراه جناب آقای دکتر علوی مدیر کل محترم امور بین الملل مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی روز 5 شنبه مورخ 1400/09/04 از کارخانه پرین بتن (خط تولید پانل های مسلح سقفی و دیواری، بلوک و ملات های آماده) بازدید فرمودند.

پانل مسلح پرین بتن پانل مسلح پرین بتن
خط تولید کارخانه پرین بتن خط تولید کارخانه پرین بتن آمود