بازدید ریاست محترم سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

تاریخ: ۴ مرداد ۱۴۰۲اخبار و رویدادها
بازدید ریاست محترم  سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

 جناب آقای دکتر خان محمدی ریاست محترم سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور از شرکت پرین بتن آمود بازدید نمودند و جهت ساخت مدارس یک تا شش کلاسه با سیستم ساختمانی پانلی پرین با این شرکت قرارداد امضا نمودند.