گروت صنعتی پرین، اولین و تنها گروت صنعتی پایه سیمانی استاندارد در ایران

تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶اخبار و رویدادها
گروت صنعتی پرین، اولین و تنها گروت صنعتی پایه سیمانی استاندارد در ایران

پرین بتن موفق به دریافت گواهی استاندارد برای محصول گروه صنعتی پایه سیمانی گردید. 
گروه صنعتی پایه سیمانی پرین اولین و تنها دارنده گواهی استاندارد در ایران می باشد.