اولین فراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تاریخ: ۹ فروردین ۱۳۹۷اخبار و رویدادها
اولین فراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اولین فراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله منتشر شد. این کنفرانس فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات کشورهایی است که اکنون با مصالح نوین ساختمانی، در هنگام زلزله جان هزاران هموطن خود را نجات می دهند و از هدر رفتن میلیون ها تومان سرمایه جلوگیری می کنند. ایران روی کمربند زلزله قرار دارد و چه خوب است که اکنون با دیدی روشن بدون وقفه وارد عمل شویم.
این کنفرانس 10-12 ژوئن در تهران برگزار می شود.