استفاده از مصالح ساختمانی دارای گواهینامه فنی

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۰اخبار و رویدادها
استفاده از مصالح ساختمانی دارای گواهینامه فنی

اخیرا مشاهده شده است که کارگاه های غیر مجاز زیادی در سطح شهرها، بصورت گسترده اقدام به تولید محصول بلوک بتن سبک هوادار با نام های مختلفی مانند (CLC-CAC) بتن هوادار اتوکلاو نشده، سلولی هوادار و… نموده اند. یکی از ویژگی های این نوع بلوک ها، جمع شدگی زیاد ناشی از تغییرات رطوبت می باشد.