استادکاران نمونه بنایی

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶اخبار و رویدادها
استادکاران نمونه بنایی

شرکت پرین بتن در مراسمی از بناهای نمونه که دیوارچینی را مطابق با مقررات ملی و دستورالعمل اجرایی اجرا می نمایند، تقدیر کرد.
امید است با بهره گیری ساختمانهای در حال ساخت از نیروی اجرایی ماهر و متعهد، شاهد ارتقای کیفیت ساختمان سازی باشیم.
انشا ا…